EP Kandideerimise kõne

Nii nagu NATO on sõjaline liit, loodud tema liikmeid ühise löögirusikana kaitsma, on Euroopa Liit eelkõige majandusliit, loodud toetama, aitama ja ühtselt panustama liikmesriikide majanduse arengusse, jõukuse ja heaolu kasvu.

Eesti on kuulunud EL 20 aastat ja olen kindel, et aeg on küps lasta lõplikult lahti õpipoisi, selli rollist ning võtta vastu meistri staatus, küsides, mida meie saame teha EL jaoks, selmet, mida EL saab meile anda.

Meistriks olemine eeldab julgust, tarkust ja visadust olla eestvedaja, suuna näitaja algatustele, mis teenivad Eesti rahva heaolu ja jõukuse kasvu ning hakata julgelt vastu neile, mis seda ei tee.

EL saab olla tugev ja ühtne üksnes siis, kui iga tema liikmesriik on jõukas ja, mille kodanikud tunnevad, et neist hoolitakse ja nendega arvestatakse. Iga valitud saadiku ülesanne on seista oma riigi ja rahva huvide ja hea käekäigu eest, olles oma rahva hääl Euroopas.

Soovin olla Eesti hääl Euroopa Parlamendis, panustades aastate jooksul nii era-kui ka avalikus sektoris omandatud majanduskompetentsi Eesti rahva ja riigi teenimisse. Olen veendunud, et meie riigi tarkus ja kogemused Euroopa Parlamendis ei teeni üksnes Eesti huve, vaid teevad ka Euroopa tugevamaks.